רגולציה

רגולציה של מערכת הבריאות, המדע, החקלאות ואיכות הסביבה

         

בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותיות בחקיקה הנוגעת לדיני הבריאות, החקלאות ואיכות הסביבה בישראל. תמורות אלו, נובעות, בראש ובראשונה, מההתפתחות המואצת של תחומים אלו בעשורים האחרונים, מחד גיסא, אשר הובילה לכניסתם לשוק של טכנולוגיות, מוצרים ושירותים חדשים בתחומים אלו (לרבות: תכשירים, ציוד רפואי, תמרוקים, בדיקות רפואיות ומדעיות, מוצרים חקלאיים וכדומה), ומאידך גיסא, הצורך להסדיר את השימוש במוצרים ושירותים אלו בחקיקה, באופן שיבטיח שמירה על בריאות הציבור.             

משרדינו מספק פתרונות יצירתיים וייחודיים לחברות ולגורמים, מקומיים ובינלאומיים, הנחשפים במסגרת פעילותם השוטפת, לסוגיות מתחום הרגולציה של מערכת הבריאות, המדע והרפואה, החקלאות ואיכות הסביבה ומלווה את אותם גורמים בהיבטים הרגולטוריים, המסחריים והמשפטיים הנוגעים לפעילותם בתחומים אלו.             

בהקשר זה, משרדינו מעניק, בין היתר, את השירותים הבאים:             

  • התאמת העסק/מוצר/שירות לדרישות הרגולציה העדכניות.             
  • כתיבת נהלי עבודה.             
  • קשרי ממשל.             
  • הכנת הסכמים: לרבות, הסכמי איכות, הסכמי ניסויים קליניים, הסכמים מסחריים, הסכמי שיתוף פעולה והסכמים למתן שירותים.
  • מתן חוות דעת משפטיות.             
  • ליווי בהליכים מקצועיים (כגון: ייצוג וליווי בהליכים משמעתיים/מקצועייםבתחומים אלו, הכנה לביקורות מצד הרשויות הרגולטוריות המוסמכות).
  • טיפול במשברים.