משרדנו מייצג גופים מהמובילים והגדולים במשק הישראלי בתחומים מסחריים ובעלי ממשק ציבורי ומנהלי בתחומים מגוונים.

לצוות משרדנו ידע וניסיון מעמיקים בכללי המשפט המנהלי ודיני המכרזים, באופן המאפשר ליווי מקיף בכל נושא ההיערכות, הניהול והתמודדות בהליכי מכרז, הן כעורכי ההליך והן כמציעים, לרבות ייצוג בערכאות שיפוטיות .כמשרד מוביל בתחומי רגולציה למשרדנו ניסיון רב בהובלת הליכי חקיקה וקידום תיקוני חקיקה בוועדות הכנסת וכן, בסיוע לגופים מסחריים וציבוריים בהערכות לקיום הטמעה של שינויים רגולטוריים וקיום מערכות בקרה וציות פנימיים.

משרדנו עוסק בין היתר בתחומים אלו:

  • ייצוג בבתי משפט ומול הרשויות הרגולטוריות המוסמכות
  • עמותות וחל”צ– הקמה וליווי משפטי שוטף
  • מכרזים – עריכה וייעוץ
  • ליווי ומתן ייעוץ מקצועי בהליכי חקיקה ורגולציה בוועדות הכנסת